Việt Nam sắp vượt qua cả Trung Quốc về tốc độ tiêu thụ thịt lợn.