Cả nước hiện có khoảng hơn 700 siêu thị, nhưng người Việt đang vẫn không mấy hào hứng, thậm chí quay lưng với phương thức bán lẻ hiện đại này.