Không chỉ nhập những loại quả ôn đới làm phong phú thị trường, nhiều loại trong nước trồng được vẫn nhập tràn lan