Sau khi trang trải các chi phí thiết yếu trong cuộc sống, người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng dành tiền cho các khoản chi tiêu khác như: các kỳ nghỉ, du lịch (42%) và trang trí; sửa chữa nhà cửa (41%); mua quần áo mới (39%).