Giới trẻ Việt có thu nhập tốt đang mạnh tay chi tiêu nhiều trong mua sắm, du lịch, công nghệ... và thậm chí chỉ để giải trí.