Người Nhật luôn tự hào về một xã hội an toàn, thuần chủng, và họ sẽ bằng mọi cách của mình giữ cho nó như vậy bất chấp các chỉ trích của quốc tế về vấn đề nhân đạo.