Các nhà sản xuất ô tô và một vài doanh nghiệp hoạt động trong ngành điện tử của Nhật Bản cùng với các công ty dệt may của Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ TPP – hiệp định tự do thương mại kết nối 12 quốc gia bên bờ Thái Bình Dương.