Larry Fink là một trong những nhân vật quyền lực nhất ngành tài chính Mỹ và cũng là người kín tiếng nhất.