Trong 10 năm qua, Trung Quốc đã đầu tư 630 tỷ USD ra nước ngoài. 40% trong số đó được rót vào lĩnh vực năng lượng.