Ảo tưởng ngông cuồng của Hitler về một chiến thắng toàn diện đã để lại cho dân tộc Đức một đất nước bị hủy hoại toàn diện, chủ quyền bị mất, nhà cửa bị phá hủy, xã hội suy đồi, tâm lý con người hoang mang tuyệt vọng. Thế mà từ đâu họ có thể vươn lên để trở thành cường quốc số một của châu Âu sau một thời gian ngắn? Cuốn sách Vươn Lên Từ Vực Thẳm sẽ cùng độc giả đi tìm câu trả lời.