Ít ai biết rằng đứng sau những hợp đồng lớn nhất của ngành thực phẩm và nước giải khát toàn cầu chính à Jorge Paulo Lemann - người giàu nhất Brazil.