Từ một nông dân chuyên đi cày thuê với 3ha đất phèn, nông dân Út Huy - (Võ Quan Huy, huyện Đức Hòa, Long An) đã có trong tay số đất rộng gấp 300 lần diện tích ban đầu.