Chi phí vụ kiện đòi phía Thái Lan phải xử lý, bồi thường cho các ngư dân Việt Nam bị cảnh sát biển Thái Lan bắn sẽ do Văn phòng luật sư Hà Hải và cộng sự tài trợ.