Đến nay khách hàng nước ngoài chưa than phiền gì về chất lượng cá, tôm của miền Trung.