Tại một sự kiện thu hút đông đảo lãnh đạo thế giới như Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, việc ông Obama gặp ai, bắt tay ai, tránh mặt người nào có thể nói lên nhiều điều.