Quá trình cổ phần hóa, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước hay thoái vốn ngoài ngành đang gặp nhiều trở ngại dù chỉ còn hơn 2 tháng nữa sẽ phải về đích.