Trong khi đất nước phải tìm mọi cách thu hút ngoại tệ bằng việc xuất khẩu từng tấn gạo, từng thùng dầu, từng lô hàng thủy sản... thì mỗi năm lại để hàng tỉ USD chảy ra nước ngoài thông qua các kênh du học, chữa bệnh, làm đẹp, mua suất định cư...