Nhu cầu than cho điện của PVN chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng nhu cầu than cho điện của cả nước. Do đó, để đảm bảo nguồn cung lâu dài, đơn vị nhập khẩu than của Tập đoàn này nghiên cứu phương án đầu tư mỏ than ở nước ngoài.