Trước các vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc quản lý nghĩa vụ kê khai đối với doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, Tổng cục Thuế đã có giải đáp cụ thể tại công văn số 1703/CT-KKKTT ngày 12/9/2017.