Dù dành riêng cho âm nhạc, nghệ thuật thị giác, ẩm thực hay văn chương, các lễ hội thể hiện sự đa dạng của các nền văn hóa và truyền thống Mỹ là dịp ăn nên làm ra của giới kinh doanh du lịch.