Ngày càng nhiều doanh nghiệp tỷ đô nhập cuộc chơi Nông nghiệp nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp rời khỏi cuộc chơi. Việc ra đi, theo chuyên gia Trần Hải Yến, là phản ứng nhất thời của một vài doanh nghiệp trong bối cảnh giá các mặt hàng nông sản thế giới giảm sâu, chưa chắc chắn về thời điểm tăng trở lại.