Tỷ lệ đầu tư trên GDP tại nước này đã vượt số liệu hồi cuối thập niên 80 của Nhật Bản - thời điểm ngay trước khi bong bóng bất động sản Nhật vỡ vụn.