Theo đánh giá của người dân nhiều địa phương vùng ĐBSCL, nuôi tôm ngày càng khó thành công. Năng suất tôm vài năm qua giảm, có vụ mất trắng.