Không chỉ các nhà đầu tư muốn được như Warren Buffett, nhiều CEO hiện nay cũng mong muốn được như huyền thoại đầu tư này. Tỉ phú 85 tuổi là một trong những người Mỹ phục vụ lâu nhất ở vị trí giám đốc điều hành.