Một năm đầy đau khổ đối với các tập đoàn quảng cáo lớn trên thế giới...