Ngành công nghiệp ô tô sẽ chết và chiến lược phát triển ngành ô tô có thể sẽ tiếp tục thất bại nếu như Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt với ô tô được giảm sâu theo đề xuất của Chính phủ trình Quốc hội.