Theo báo cáo ngành ngân hàng năm 2015, những thông tin liên quan đến công tác tái cơ cấu ngành ngân hàng, các thương vụ sáp nhập “đôi bên cùng có lợi” là những điểm sáng mang đến nhiều đánh giá tích cực cho ngành trong thời gian qua.