Thời tiết thất thường, cơ sở hạ tầng yếu kém và hoạt động quản lý kém hiệu quả là những cơ sở để các chuyên gia tiên đoán rằng ngành lúa gạo Campuchia có thể “sụp đổ” trong vòng một thập kỷ tới.