Các ngành hàng tiêu dùng thiết yếu, công nghiệp và bất động sản dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất trong năm 2016 và giúp thúc đẩy chỉ số VN-Index. Ngành năng lượng dự báo sẽ tăng trưởng yếu nhất, nhưng không có ngành nào suy giảm trong năm nay.