Thị trường bất động sản đang phục hồi khá tốt, nhưng vì sao cổ phiếu của nhóm ngành này vẫn chưa thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư?