Trong 5 năm qua (2012 - 2016), ngành dệt đã thu hút 5 tỷ USD từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần lớn vào việc gia tăng năng lực sản xuất, giảm nhập khẩu nguyên phụ liệu.