Với dân số 8 triệu người, mỗi năm TP.HCM có khoảng 100.000 gia đình trẻ cần nhà ở mới. Tuy nhiên, báo cáo ngành BĐS cho thấy thực tế số lượng căn hộ hiện nay chỉ đáp ứng được 15 – 20% nhu cầu thực tế.