Những dự án hành chính, tưởng niệm "nghìn tỷ" được ví như món tôm hùm trên mâm tiệc đầu tư của các địa phương: hoành tráng nhưng lãng phí và gây bội thực trong bối cảnh khó khăn chung.