Trong vòng hơn 1 năm trở lại đây, Eximbank trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Từ những thông tin về khả năng sáp nhập với Nam A Bank, các vụ chuyển nhượng cổ phiếu “khủng”, thông tin về thanh tra, về nhân sự cấp cao, rồi đến các tin đồn bị kiểm soát đặc biệt hay lãnh đạo bị bắt giữ.