4 ngân hàng tư nhân đang nổi lên như những nhân tố thành công, góp phần giúp Nga ổn định nền kinh tế.