Cái tên mới nhất tham gia làn sóng tăng lãi suất tiền gửi là Ngân hàng (NH) TMCP Bản Việt khi biểu lãi suất huy động mới nhất áp dụng từ ngày 25-12 được điều chỉnh tăng thêm 0,05%-0,2%/năm ở một số kỳ hạn.