Vừa qua đã xảy ra một vụ tấn công mạng được cho là qui mô lớn, lần đầu tiên trong lịch sử Thái Lan nhằm đánh cắp dữ liệu khách hàng của các ngân hàng của nước này.