"Tại kỳ họp thứ ba, dự thảo luật có quy định cụ thể về biện pháp hỗ trợ chi trả tiền gửi vượt hạn mức cho người gửi tiền khi thực hiện phá sản tổ chức tín dụng yếu kém. Nhưng đến dự thảo luật tại kỳ họp này lại không còn quy định này nữa. Vậy quyền lợi của người gửi tiền sẽ xử lý như thế nào khi phá sản tổ chức tín dụng? ", đại biểu Bùi Thanh Tùng (Hải Phòng) đặt câu hỏi khi tham gia góp ý về dự thảo luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi.