Theo ngân hàng Macquarie, thị trường nông sản vẫn tiếp tục suy giảm, cụ thể triển vọng giá phân bón, cao su và đỗ tương đều thấp.