Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ… hiện là những nước và vùng lãnh thổ có ngân hàng hiện diện tại Việt Nam nhiều nhất. Tuy nhiên, thứ hạng sẽ thay đổi khi các nước trong khu vực ASEAN đang đổ bộ mạnh vào Việt Nam.