Nhật sẽ gia nhập Ngân hàng AIIB của Trung Quốc?; Quy mô doanh nghiệp Việt Nam đang có xu hướng nhỏ dần; HSBC đánh giá tích cực về kinh tế VN; Khai thác thủy sản 4 tháng ước đạt hơn 1 triệu tấn