Chuyên gia Nga trao đổi về các vấn đề trong quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ hiện nay.