Xin giới thiệu nguyên văn bài viết và ảnh của tòa soạn báo “Bình luận quân sự” Nga với tiêu đề trên. Bài đăng trên báo này ngày 22/8/2018.