Ngoài các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), Australia, Canada, Na Uy và Mỹ, Nga sẽ đóng cửa biên giới của mình đối với một số hàng nông sản của Albania, Montenegro, Iceland và Liechtenstein.