Trước lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đã quay sang bắt tay cùng Trung Quốc. Song hiện tại, khi nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới tăng trưởng yếu đi, Nga cố gắng bán dầu khí của họ cho nền kinh tế đứng thứ 8 toàn cầu: Ấn Độ.