Theo chuyên gia, gần đây khối ngoại lại đang bán ròng trên TTCK VN, bất chấp thông tin về TPP luôn được nhắc đến thường xuyên. Nếu họ tiếp tục bán ròng, có lẽ hiệu ứng do TPP mang lại lên TTCK cũng sẽ thấp hơn hẳn so với WTO.