Công nghiệp Việt Nam hiện vẫn ở đẳng cấp thấp. Thái Lan có tỉ lệ sử dụng công nghệ cao là 31%, Malaysia 51% và Singapore 73%.