Nền kinh tế Venezuela đang lao dốc và một cuộc khủng hoảng chính trị đang để lại vô số hậu quả.