Số liệu công bố gần đây của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho thấy Mỹ và Trung Quốc là hai nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất năm 2017.