Ngành logistics toàn cầu đang có xu hướng chuyển dịch trọng tâm sang các thị trường đang phát triển tại châu Á, tạo động lực thúc đẩy các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực này diễn ra mạnh hơn tại Việt Nam.